header image
 

All posts in Leden, 2014

   15.  a 22. ledna 2014 žáči, kteří v tomto školním roce vycházejí navštivili Úřad práce v Klatovech. Žáci byli paní Drmolovou seznámeni o velké škále množství sociální pomoci a nabídek, které pracovní úřad pro uchazeče nabízí. Dětem byla nabídnuta pomoc v rozhodování  a orientaci v oblasti volby povolání a vhodného studia po ukončení základní školní docházky. Všichni si zpracovali osobní test, který na základě jejich zájmů vyhodnotil vhodné obory povolání pro jejich budoucnost.

 

 

PROMÍTÁNÍ AROUND AFRICA

13. listopadu přijal Standa Tikal – motorkář ze skupiny Jezdíme.eu, naše pozvání do Měcholup, aby nám promítnul první část filmu z cesty okolo Afriky. Na jaře roku 2013 vyrazil spolu se svými 5 kamarády z České republiky na motorkách do Gibraltaru a odtud po západním pobřeží Afriky přes Maroko, Mauretánii, Mali, Burkina Faso, Benin do Nigérie a Kamerunu, kde jejich první část expedice skončila. Pro cestu kolem Afriky si všichni pořídili, 24 let staré motocykly Honda XL 600 LM. První etapu zdárně zvládli a v  únoru 2014 se chystají na druhou část expedice vedoucí přes Gabon, obě Konga, Angolu, Namibii až do Jihoafrické republiky. Promítání bylo obohacené o prezentaci fotografií a ukázkou některých suvenýrů, které jsme si mohli prohlédnout.

Na závěr nám všem Standa věnoval krásný kalendář vytvořený z fotografií pořízených během cesty kolem Afriky a také DVD Around Africa. Jako poděkování od nás přijal drobné dárky, které děti vyrobily, nejvíce byl překvapen ručně malovaným tričkem, které si hodlá s sebou vzít na druhou část expedice.  Všem se promítání moc líbilo a Standa nám přislíbil další návštěvu po návratu z druhé etapy Around Africa.

AC SPARTA PRAHA – FK MLADÁ BOLESLAV

 

V sobotu, 23. 11. 2013, vyrazili 4 vybraní chlapci z DDŠ Měcholupy společně
s vychovatelem na celodenní výlet do Prahy, jehož součástí byla prohlídka Prahy a návštěva fotbalového utkání 1. Gambrinus ligy Sparta Praha – Mladá Boleslav, kterým vyvrcholily oslavy 120 let od založení
AC Sparty Praha.

Prohlídka Prahy začala projížďkou kolem terminálů LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA. Následně jsme nechali služební automobil na parkovišti na Zličíně a metrem vyrazili směr centrum. Po jednom přestupu jsme vystoupili na stanici HRADČANSKÁ, odkud jsme šli pěšky na PRAŽSKÝ HRAD. Tam chlapci splnili úkoly, které jim zadala paní učitelka dějepisu. Následovala procházka po KARLOVĚ MOSTĚ, kde chlapce nejvíce zaujali pouliční umělci a čilý dopravní ruch na Vltavě. K nejpřekvapivějším zjištěním pro chlapce byly ceny, které se objevovaly ať už u uměleckých děl, tak u občerstvení. Z KARLOVA MOSTU jsme prošli kolem BETLÉMSKÉ KAPLE až k NÁRODNÍMU DIVADLU. Odtud tramvají zpět na druhou stranu Vltavy a lanovkou na PETŘÍN. Rozhlednu jsme si prohlédli pouze z venku a parkem jsme sešli zpět dolů k Vltavě. Odtud jsme se svezli tramvají
až na LETNOU před fotbalový stadion AC SPARTA PRAHA.

Před stadionem měli chlapci rozchod, ale vzhledem k poměrně velkým bezpečnostním opatřením se chlapci záhy vrátili ke svému vychovateli. Po nezbytné, důkladné, osobní prohlídce jsme již vstoupili na stadion. Uposlechli jsme výzvy pořadatelů a na stadionu jsme seděli již hodinu a půl před zápasem. Na velkoplošných obrazovkách jsme si prohlédli záběry z historie Sparty a mezi tím také zkontrolovali rozcvičku obou týmů. Pak již oba týmy nastoupily na hrací plochu a pod dohledem rozhodčího Pavla Královce, který pochází z Domažlic, odehrály velmi pohledný zápas, který skončil výhrou Sparty. Během zápasu proběhla 3 CHOREA, do které jsme se máváním vlajkami také aktivně zapojili. Spoustu vlajek si chlapci odnášeli po zápase domů a ještě u metra měnili s ostatními kolemjdoucími tak, aby měli pohromadě správnou trojici barev.

Pak již následoval přesun metrem zpět na Zličín a odjezd automobilem zpět do DDŠ Měcholupy. Zpátky jsme se dostali až kolem půlnoci. Chlapci měli z výletu velmi příjemný pocit
a spoustu zážitků, a i vychovatel byl s chováním chlapců velmi spokojen.

Velké poděkování patří panu Martinovi Stránskému z oblastní kanceláře pojišťovny Generali v Klatovech za poskytnutí a zajištění lístků na fotbalový zápas.

!!!!!!! DĚKUJEME!!!!!!!

LEV PRAHA – S.K.A. PETROHRAD

 

V pondělí, 2. 12. 2013 jsme opět po roce vyrazili služebním automobilem do Prahy na hokejové utkání KHL: LEV PRAHA – S.K.A. PETROHRAD. Jednalo se tudíž o zápas jediného českého zástupce v této soutěži s jedním z nejbohatších klubů. Atmosféra haly byla opět úžasná, oproti loňskému roku umocněná ještě velkou a úžasnou diváckou kulisou.
Na vlastní oči jsme viděli spoustu reprezentantů, především Novotného, Klepiše, Sekáče
na jedné straně a na straně druhé Červenku, Saláka a především Ilju Kovalčuka. Zápas byl velmi vyrovnaný a dramatický a nakonec musely rozhodnout až samostatné nájezdy. V těch se strhl úžasný souboj mezi Jakubem Klepišem na straně Lva a Romanem Červenkou a Iljou Kovalčukem na straně SKA. Ti byli nakonec šťastnější a zápas po nájezdech vyhráli.
Po zápase jsme plni zážitků nasedli do auta a odjeli zpět do DDŠ Měcholupy.

Chtěli bychom poděkovat LVU PRAHA za vstupenky a sportovní zážitky, popřát spoustu vyhraných zápasů a do příštího roku hodně zdraví a sportovních úspěchů. A také by bylo skvělé splnit přání kotli fanoušků, kteří často požadovali vyhrání GAGARINA (pohár pro vítěze KHL).

 

pozvanka_jarmark

rozhled_12.2013

domov_vraci_deti

novinovy_clanek

Jmenování pověřence

Základní informace o zpracování osobních údajů DDŠ Měcholupy 2

Měcholupské desatero

Minimální preventivní program 2018-2019

Organizace školního roku 2018-2019

Program DDŠ proti šikanování 2016 (novelizace 2018)

Klasifikační řád 2018

Školní preventivní strategie DDŠ 2013 – novelizace 2018

Školní řád ZŠ Měcholupy 2018

Vnitřní směrnice o vydání opisu vysvědčení

Vnitřní řád DDŠ Měcholupy 1.2. 2019

Výroční zpráva DDŠ, ZŠ a ŠJ Měcholupy 2, 2017-2018

Výroční zpráva DDŠ, ZŠ a ŠJ Měcholupy 2, 2016-2017

Výroční zpráva ddš zš a šj Měcholupy 2 2015-2016

Výroční zpráva DDŠ, ZŠ a ŠJ Měcholupy 2, 2014-2015

 

 

 

 

 

1. díl      http://www.youtube.com/watch?v=b8qZa8WCi24díl

 

2. díl      http://www.youtube.com/watch?v=QZdu6TdxtQg&feature=youtu.be

 

3. díl      http://www.youtube.com/watch?v=TupFLmN4vh0

 

4. díl      http://www.youtube.com/watch?v=iHzrHWEP9Pg

 

 •  Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna (dále jen DDŠ), se nachází v Měcholupech, malé obci, vzdálené asi 8 km od Klatov.  Historie tohoto zařízení je bohatá, protože pod různými názvy existuje více než 40 let. Jsme státní školské zařízení, řízené přímo Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR.
 •  Děti jsou k nám umisťovány pouze na základě soudem nařízené ústavní nebo uložené ochranné výchovy. DDŠ zabezpečuje dětem vzdělávání v základní škole, kde se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu Měcholupy 2. V naší základní škole se dětem individuálně věnujeme a podle jejich schopností a možností se tak mohou vzdělávat podle různých vzdělávacích programů.  Zařízení je v nepřetržitém provozu a poskytuje dětem plné přímé zaopatření, včetně ošacení, školních potřeb, kapesného, pravidelné zdravotní péče atd., jak to ukládá zákon č. 109/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 •  Po ukončení povinné školní docházky mají děti několik možností, jak pokračovat ve svém životě. Při zmírnění výchovných obtíží a narovnání situace v rodině doporučujeme soudu zrušit ústavní výchovu. Pokud to není možné, navrhujeme zařadit dítě do běžného dětského domova co nejblíž bydlišti dítěte, kde je volnější režim, než u nás. Při setrvávání výchovných problémů odchází děti,  dle jejich výběru, do jiných výchovných ústavů pro mládež, kde pokračují ve své přípravě na budoucí povolání. Pro velký zájem ze strany dětí jsme se rozhodli i k další variantě a tou je setrvání dítěte v našem zařízení do doby, než se postaví na vlastní nohy.
 •  V naší každodenní práci se snažíme o co nejkvalitnější resocializační práci s dětmi. Projevuje se ve skoro nulové útěkovosti z našeho zařízení, v minimálním počtu rizikových forem chování a umožňuje nám navracet děti zpět do tzv. normálního života. Za úspěch považujeme zejména to, že si děti vedou v novém prostředí většinou dobře a nemají problémy se zákonem. I když výjimka potvrzuje pravidlo a ne vždy se všechno podaří.
 •  Kapacita našeho DDŠ je 40 dětí, ubytováni jsou u nás dívky i chlapci. V areálu máme budovu školy se 4 třídami a jednou odbornou počítačovou učebnou s připojením na internet. Třídy jsou vybaveny moderním ergonomickým nábytkem a každá ze tříd má jiné zaměření. Máme třídu zaměřenou na přírodu a environmentální vzdělávání, v další je specializace na cizí jazyky (u nás anglický jazyk a německý jazyk). V jedné ze tříd převažuje hudební výchova a moderní technologie a v poslední třídě je kladen důraz na vzdělávání pro děti s mentálním postižením.
 •  Budovu internátu tvoří 5 rodinných skupin. Dívky obývají horní patro internátu, chlapci spodní patro. Každá skupina je pro 8 dětí.  Součástí takovéto skupiny jsou tři pokoje po třech postelích, obývací pokoj, koupelna s toaletou a kuchyňka pro vychovatele. Veškeré vybavení rodinné skupiny je na velmi pěkné úrovni a má v mezích možností nahrazovat dětem bydlení v rodině. Většina dětí totiž vlastní rodinu nemá nebo jejich rodina nefunguje tak, jak má.  O děti se starají ve škole učitelé, mimo školu (na internátě) vychovatelé a v noci asistenti pedagoga.  V roce 2004 proběhla modernizace a přístavba školní jídelny a přilehlých prostor, v roce 2006 byla dokončena přístavba jedné budovy internátu, ve které je kromě další rodinné skupiny i společenská místnost, kde je možnost využití domácího kina, videa atp.
 •  Dětem je nabízena celá řada mimoškolní výchovné činnosti. Jsou organizovány a začleněny do výchovně vzdělávací činnosti na internátě a koncipovány jako společné akce celého zařízení nebo prostřednictvím jednotlivých rodinných skupin. Počítače, televizní hry, kameru, digitální fotoaparát, videa, DVD a jinou audiovizuální techniku využívají děti v mimoškolních aktivitách ve škole i na internátu. Součástí areálu je zmodernizovaná cvičná kuchyňka, výtvarná a pracovní dílna, dva venkovní stoly na stolní tenis, posezení s venkovním roštem a ohništěm a také venkovní bazén. Domov má k dispozici vlastní tělocvičnu, posilovnu a místnost se stolním tenisem, vlastní travnaté hřiště na malou kopanou a další víceúčelové hřiště.
 •   Ve volnočasových aktivitách se zaměřujeme na výtvarnou činnost, na hudbu, kulturu (literárně dramatický kroužek, pravidelné návštěvy divadla a kina) a především sport (pracujeme již řadu let na projektu Sportující domov).  Využíváme i nabídky a možnosti kroužků v Domově dětí v Klatovech, do kterých se děti podle svých zájmů rádi zapojují. Zúčastňujeme se mnoha sportovních a kulturních soutěží s vynikajícími výsledky.
 •   Našim dětem poskytujeme kvalitní vyžití i o prázdninách. Nejčastěji využíváme blízké Šumavy, kde se převážně věnujeme turistice a cykloturistice (v létě) a běžeckému lyžování (v zimě). S dětmi navštěvujeme kryté bazény v Klatovech, Horažďovicích a aquapark ve Kdyni.  Dále děti navštěvují westernový ranč v Podolí na Šumavě, pravidelně jezdíme bruslit a hrát hokej i na zimní stadion do Klatov. Zúčastňujeme se mnoha sportovních soutěží s vynikajícími výsledky.
 •  Součástí výchovy našich dětí jsou kromě společných aktivit i volné vycházky, na které mají dle zákona nárok. Děti si u nás volnou vycházku musí zasloužit, jsou denně hodnocené učiteli i svým skupinovým vychovatelem. Na volnou vycházku chodí odděleně, dívky a chlapci zvlášť. Ve všední den mohou jít odpoledne maximálně na hodinu, o víkendu či prázdninách se jim dle chování vycházka úměrně prodlouží.
 •  Naším dlouhodobým cílem je snaha o co nejpříjemnější prostředí domácího (rodinného) typu. Chceme a také se snažíme být pro naše děti více domovem než ústavem.