header image
 

All posts in Červen, 2015

Ve dnech 31. 5. – 4. 6. jsme se zúčastnili letní olympiády chlapců DDŠ, kterou tento rok pořádal VÚDDŠ Moravský Krumlov. Soutěžit jsme přijeli v počtu čtyř starších žáků a třech mladších dorostenců. Ubytovaní jsme byli v klidném prostředí dětského tábora v Biskupicích. Po slavnostním zahájení olympiády začaly první disciplíny v atletice na městském stadionu ve Znojmě. Dále následovalo plavání, volejbal, stolní tenis, nohejbal, malá kopaná, běh do vrchu, cyklistika a biatlon jednotlivců i družstev. Konkurence byla vysoká, přesto jsme se dokázali umístit na krásném sedmém místě z celkového počtu osmnácti zařízení. Mezi naše nejlepší úspěchy patřilo druhé místo v běžecké štafetě na 4x60m, třetí místa v plavecké štafetě na 4x25m, v plavecké technice kraul 50m a v plaveckém způsobu prsa 50m. Dále jsme obsadili čtvrtá místa ve skoku dalekém, v běhu do vrchu a v plaveckém způsobu prsa 50m. v Biskupicích se nám moc líbilo a tímto bychom chtěli poděkovat organizátorům za příjemnou atmosféru během celé olympiády a výbornou pohostinnost.

15. května 2015 proběhl 28. ročník Svátků písní v Měcholupech. Letošní ročník proběhl v  tělocvičně našeho domova.Pozvání přijal i DDÚ Plzeň.  Úvodního slova se ujala paní ředitelka. Děti mohly předvést své dovednosti ve zpěvu, tanci, recitaci, zpěvu a malých jevištních fromách. Na závěr vystoupil naš divadelní kroužek s pohádkou Perníková chaloupka. Všichni vystupující obrželi sladkosti a drobné upomínkvé předměty. Páteční dopoledne pak bylo zakončeno společnou diskotékou. Poděkování patří všem, kteří se na organizaci této akce podíleli a také nesmíme zapomenout na Gastro VAIZOVÁ s.r.o  a Pecu Klatovy, děkujeme.