header image
 

All posts in Září, 2018

V měsíci září jsme pomáhali s dobýváním brambor v obci Třebíšov. Vyrazili jsme v počtu devíti chlapců z I. A II. Skupiny. Mnoho z nás se s touto činností setkalo poprvé. Postupně nás to začínalo bavit – brambory jsme z košíků sypali na valník, tažený traktorem. Současně jsme mezi sebou závodili, kdo naplní víc košíků. Dokonce jsme se svezli i traktorem. Jsme rádi, že jsme našim spoluobčanům mohli pomoci a zároveň se naučit něco nového. Letošní rok byl na brambory příznivý, i když celé léto bylo sucho.

Děti z DDŠ Měcholupy

Pozvánka na Den otevřených dveří