IX. ročník kovářského dne SŠ Oselce

V sobotu, 22. 11. 2014, jsme se zúčastnili 9. ročníku „KOVÁŘSKÉHO DNE“ v Oselcích. Akce byla spojena se dnem otevřených dveří SOU Oselce. Prohlédli jsme si vystavené výrobky uměleckých kovářů, výrobky truhlářských učňů této školy, ukázku kování koní. Nejdůležitější akcí však byly soutěže kovářských učňů a uměleckých kovářů, kteří přímo před našimi zraky přetvářely kusy železa do nejrůznějších podob (ještěrka, ozdobné kování na dveře, …). Nejvíce však děti zaujala ukázka výroby obrázků z písku, kterou si následně vyzkoušely. Tato práce se jim na tolik líbila, že jsme se domluvili s paní Wolfovou, aby přijela do DDŠ Měcholupy a seznámila s touto technikou i ostatní děti. Tato akce se uskuteční 1. prosince  2014 od 15 hod. v DDŠ Měcholupy.

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at http://wp.ddsmecholupy.cz/wp-trackback.php?p=421 or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.