Šumava

V sobotu dne 20. 5. 2023 jsme vyjeli na celodenní výlet na Šumavu. První zastávkou byl kostel zasvěcený sv. Vintíři v Dobré Vodě. Prohlédli jsme si skleněný oltář s odborným výkladem a vedle kostela kapličku s léčivou vodou. Druhou zastávkou byla šumavská chata Rovina, kde jsme posvačili a vyrazili o kousek dál na Zhůří.  Cestou děti plnily přírodovědný kvíz, pozorovaly krásy rozkvetlé přírody. Seznámili jsme se s historií zaniklé vesnice, zhlédli památník padlých amerických vojáků na konci II. Světové války. Počasí nám přálo, výlet se všem dětem velice líbil a nikomu se nechtělo vracet zpět do DDŠ. 

Vychovatelky: Kováříková, Míšková 

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.