Měcholupy mají Talent

Dne 29.5.2024 se v našem zařízení uskutečnila akce   ,,Měcholupy mají talent“.  Děti ze všech skupin si nacvičila vystoupení, která pak představila v tělocvičně.  Divadlo s pohádkou Princezna ze mlejna, sólový zpěv, vyprávění vtipů, skládání Rubikovy kostky načas, tanec. Po všech vydařených vystoupeních jsme se všichni přesunuli na venkovní hřiště, kde jsme shlédli turnaj v nohejbale. A zakončili jsme celou akci prohlídkou na klubovně V. skupiny velmi vydařených rukodělných prací, kreseb. ochutnali jsme dobroty upečené dívkami z V. skupiny a  pampeliškový med od chlapců z I. skupiny.  Dopoledne plné zábavy jsme si všichni náramně užili.

Sk. vychovatelé: Míšková a Haidinger

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.