72 hodin

V pátek 11. 10. 2019 proběhl v naší škole projektový den v rámci projektu „72 hodin“.

Děti si zopakovaly a procvičily učivo jednotlivých předmětů na cvičeních a úkolech tematicky zaměřených na třídění odpadů (včetně jejich druhotného použití), dále na ekologii, na ochranu životního prostředí i živočichů atd.

Žáci rovněž např. navrhovali vlastní grafický design značky „zákaz skládky“ apod.

Nejvíce je však překvapilo, když si vypočítali, kolik odpadu vyprodukuje průměrná česká domácnost.

Vyvrcholením celého projektu byl dvouhodinový úklid okolí školy, který šokoval všechny zúčastněné obrovským objemem odpadků. V praktické části, tzn. v odstraňování odpadků z okolní přírody, jednoznačně zvítězilo družstvo paní učitelky Mgr. Petry Pavlíkové (viz přiložené foto), které v celkovém umístění obsadilo druhé místo. Za vytvoření originálního improvizovaného „popelářského“ vozu z koberce nalezeného v příkopu poblíž hlavní komunikace dostali dokonce zvláštní cenu poroty 😉

Absolutním vítězem se ale nakonec stala skupina paní učitelky Mgr. Petry Ondrejkové ve složení: Nikola M., Věra S., Martin R., Tomáš S., Roman Ch. a Nikola K.

Děkujeme dětem za jejich nasazení i pedagogům za skvěle zorganizovanou akci, při níž naši žáci opět ukázali, že když se správně namotivují a když chtějí, jsou nesmírně šikovní a společensky prospěšní.

vavnneenndeavs

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://wp.ddsmecholupy.cz/72-hodin-3/trackback/ or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.