header image
 

V sobotu 09.09.2023 se dívky z 3. a 5. rodinné skupiny zúčastnily za dozoru skupinových vychovatelek polodenního výletu na mini golf do Hrádku u Sušice. Přestože ani jedna z dívek v minulosti tento druh zábavy neprovozovala, hrála ji s velkým nadšením a se zájmem. Počasí nám přálo, a proto jsme si mohly prohlédnout krásnou rozkvetlou zámeckou zahradu a výlet jsme zakončily posezením na terase v zámecké restauraci, kde se děvčata osvěžila zmrzlinovým pohárem a domácí limonádou. Výlet se všem velmi líbil a těší se na další. Vychovatelky Kováříková, Míšková.

Začátek školního roku si chlapci z DDŠ Měcholupy zpříjemnili výletem do Prahy, kde shlédli fotbalový zápas ČR – Albánie. I když naši reprezentanti nevyhráli, celý výlet si všichni užili. Děkujeme FAČR za poskytnuté vstupenky a už se těšíme na další výlety za sportem.

Děkujeme, účastníci zájezdu!!!

1.-7.9. 2023 si naše děti užily letní tábor na Antýglu v srdci Šumavy. Opět jako každý rok jsme na chodili mnoho kilometrů, letos jsme téměř dosáhli 70 Km. Děti poznávaly krásy chráněné šumavské přírody, naučily se poznávat jedlé houby, rostliny, byliny, stromy i některé motýli. Dokonce se setkali i se zmijí obecnou. Celý pobyt nám přálo pěkné počasí a mohli jsme si užít i koupání ve Vydře. Zahráli jsme si s chutí šiškovanou, plnili různé úkoly např. odvahy, zručnosti apod. za sladké odměny. Každé ráno jsme zahájili rozcvičkou v přírodě s výhledem na Vydru. Moc se všem líbilo a hrozně rychle nám pobyt utekl, nikomu se nechtělo zpět.

sk. vychovatelky M. Kováříková, H. Míšková

Úterní dopoledne (27/6/2023) plné netradičních sportovních disciplín si užili všichni v DDŠ Měcholupy, ale především se o další den přiblížily prázdniny. To vše pod patronací skupinových vychovatelů II. rod. skupiny.

Měcholupský talent 24. 05. 2023

Ve středu 24. května se v našem zařízení uskutečnil opět Měcholupský talent, na kterém jsme všichni vystupovali v různých formách. Někdo přednášel básně, vystupoval v divadelním kroužku v pohádce „O Zlatovlásce“, hrál na hudební nástroj, předváděl tanec, sportovní činnost, upekl a uvařil různé dobroty, či vystavoval obrazy a rukodělné výrobky. Byla to společná akce, takže každý z nás vystupoval před publikem spočívajícího z učitelů, vychovatelů a nás dětí. Někteří z nás měli trému, ale tu jsme překonali s příchodem na jeviště, nebo se zahájením činnosti. Akce se nám povedla, i ostatním se líbila a již přemýšlíme, s čím vystoupíme příští rok.

Děti z DDŠ Měcholupy

V neděli, 4/6/2023, odjeli vybraní chlapci z DDŠ Měcholupy, za doprovodu 2 ped. pracovníků, reprezentovat toto školské zařízení do Mělníka na LOH, které pořádal DDŠ Liběchov. Celkem se závodů účastnilo 13 zařízení. Základna celých závodů byla v Autocampu Mělník, kde jsme byli ubytováni po chatkách a kde jsme chodili i na jídlo. Soutěže se odehrávaly ve sportovních areálech přímo na Mělníku (jak se, dle místních, správně říká), případně v blízkém okolí. Závodilo se v atletice, nohejbalu, plavání, fotbalu, stolním tenise, silovém víceboji a krosu. Chlapci vybojovali medaile jak v jednotlivcích, tak kolektivních sportech. Nejdůležitější bylo celkové 3. místo v pořadí účastnících se DDŠ.
Chtěli bychom poděkovat pořadatelům za skvěle zvládnuté pořadatelství a také všem v campu, kteří se o nás fantasticky starali. Zároveň se chlapci seznámili s dalšími chlapci, se kterými si mohli vyměnit své zkušenosti a třeba zjistit, že v Měcholupech to není „zase až tak špatné“.
Děkujeme!!!!!!!
„účastníci zájezdu“

V sobotu dne 20. 5. 2023 jsme vyjeli na celodenní výlet na Šumavu. První zastávkou byl kostel zasvěcený sv. Vintíři v Dobré Vodě. Prohlédli jsme si skleněný oltář s odborným výkladem a vedle kostela kapličku s léčivou vodou. Druhou zastávkou byla šumavská chata Rovina, kde jsme posvačili a vyrazili o kousek dál na Zhůří.  Cestou děti plnily přírodovědný kvíz, pozorovaly krásy rozkvetlé přírody. Seznámili jsme se s historií zaniklé vesnice, zhlédli památník padlých amerických vojáků na konci II. Světové války. Počasí nám přálo, výlet se všem dětem velice líbil a nikomu se nechtělo vracet zpět do DDŠ. 

Vychovatelky: Kováříková, Míšková 

Výlet na Šumavu – Antýgl

Dne 06. 05. 2023 jsme si vyjeli na celodenní výlet na Šumavu. Cestou jsme se zastavili na nákupech v OC Klatovy, kde si děti nakoupily dle vlastního výběru. Poté jsme pokračovali směr Modrava. Navštívili jsme hotel Antýgl, kde budeme v červenci ubytováni na letním táboře. Po dobré svačině jsme se vydali při Vchynicko–tetovském kanále až na Hradlový most (Rechle). Počasí se velmi vydařilo, cestou děti poznávaly a pozorovaly stromy, rostliny a byliny a hrály hry v přírodě. Už teď se některé těší na letní tábor v krásné šumavské přírodě.

Vychovatelky: Kovaříková a Míšková, děti z II., III. a V. skupiny

Dramatický kroužek byl zahájen s nácvikem nové pohádky Zlatovláska od října loňského roku. Zájem o účast v divadle byla velká. Po nacvičení a dokonale zvládnutí rolí jsme začali vystupovat s pohádkou v domovech seniorů – Sušice, Janovice nad Úhlavou, Újezdec, Hnačov, Žinkovy, v ZŠ  – Předslav, Klatovy a neposledně v MŠ- Klatovy Studentská, Koldinova a Karafiátova. Děti mají všude velký úspěch a obdiv, líbí se všem zpracovaná zkrácená verze pohádky, kostýmy i kulisy. Děti si úspěch užívají.

skupinové vychovatelky Kováříková a Míšková

« Older Entries