Beseda Tomáše Slavaty

23. listopadu 2016 nás navštívil v Měcholupech milý host: Tomáš Slavata, který nám přivezl v rámci projektu Obchudky s Albertem vánoční ozdoby pro naše vyrábění, tak měl pro nás připravenou i besedu.

Celoročně Tomáš absolvuje na 70 besed po celé České republice jak v dětských domovech, tak základních školách. Snaží se tímto nalézat konkrétní příběhy dětí, s kterými dokáže pak trávit čas a snaží se je učit, že hendikepy nejsou důvodem, abychom nežili své sny.

Ber svůj handicap jako něco, co tě může posunout.

Smyslem těchto besed je promluvit k dětem, které měly stejný nebo podobný osud jako sám Tomáš. Tyto děti většinou Tomáše osloví přes sociální síť a on s nimi následně pracuje v rámci tréninkových kempů. Na besedách Tomáš hovoří o své píli a boji svedeném se společností, která mnohdy odsuzuje děti ze sociálně slabých rodin a dětských domovů. Snaží se jim ukázat, že jejich příběh je mnohem silnější než příběh okolního světa, mohou z něj vytěžit mnohem více a být silnějšími.

Za Tomášovu návštěvu moc děkujeme, jsme rádi, že jsme Tomáše mohli poznat a budeme se těšit na další setkání s ním. Tomáš má velký obdiv nás všech!!

Tomáš Slavata

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://wp.ddsmecholupy.cz/beseda-tomase-slavaty/trackback/ or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.