Divadelní kroužek DDŠ Měcholupy

Dramatický kroužek byl zahájen s nácvikem nové pohádky Zlatovláska od října loňského roku. Zájem o účast v divadle byla velká. Po nacvičení a dokonale zvládnutí rolí jsme začali vystupovat s pohádkou v domovech seniorů – Sušice, Janovice nad Úhlavou, Újezdec, Hnačov, Žinkovy, v ZŠ  – Předslav, Klatovy a neposledně v MŠ- Klatovy Studentská, Koldinova a Karafiátova. Děti mají všude velký úspěch a obdiv, líbí se všem zpracovaná zkrácená verze pohádky, kostýmy i kulisy. Děti si úspěch užívají.

skupinové vychovatelky Kováříková a Míšková

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.