Návštěvy výchovných ústavů

Během ledna navštívily děti z DDŠ Měcholupy výchovné ústavy, ve kterých by mohly pokračovat ve své přípravě na povolání. Tyto výlety se týkaly dětí, které letos ukončí v DDŠ Měcholupy povinnou školní docházku. Chlapci se byli podívat v Buškovicích, Terešově, Obořišti a Kutné Hoře. Dívky navštívily Černovice a Počátky. Všechny VÚ si děti prohlédly, seznámily se s prostředím a samozřejmě se také mohly ptát na vše, co je zajímalo. V některých zařízeních se také potkaly s dětmi, které z Měcholup přišly už dřív a od kterých dostaly informací nejvíce. Dětem tyto návštěvy velmi pomáhají v rozhodování, kam zamířit po ukončení pobytu v Měcholupech (pokud se tedy nevrátí zpět do rodiny). Jednak si prohlédnou samotná zařízení, ale také si uvědomí, jak by to bylo se spojením a odjezdy domů, případně jak daleko by domů cestovaly.
IMG_20200120_114520 IMG_20200120_115403 IMG_20200122_082907 IMG_20200122_091242 IMG_20200122_091325 IMG_20200122_091955 IMG_20200120_085902 IMG_20200120_101839

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://wp.ddsmecholupy.cz/navstevy-vychovnych-ustavu/trackback/ or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.