Výlet do Hrádku u Sušice

V sobotu 09.09.2023 se dívky z 3. a 5. rodinné skupiny zúčastnily za dozoru skupinových vychovatelek polodenního výletu na mini golf do Hrádku u Sušice. Přestože ani jedna z dívek v minulosti tento druh zábavy neprovozovala, hrála ji s velkým nadšením a se zájmem. Počasí nám přálo, a proto jsme si mohly prohlédnout krásnou rozkvetlou zámeckou zahradu a výlet jsme zakončily posezením na terase v zámecké restauraci, kde se děvčata osvěžila zmrzlinovým pohárem a domácí limonádou. Výlet se všem velmi líbil a těší se na další. Vychovatelky Kováříková, Míšková.

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.