Návštěva výchovných zařízení

Na počátku února 2017 jsme vyrazili s dětmi, které letos končí povinnou školní docházku, seznámit se s prostředím výchovných ústavů, kde by mohli pokračovat ve svém vzdělávání. S dívkami jsme vyrazili 1.2.2017 a navštívili jsme Výchovné ústavy Černovice, Počátky a Jindřichův Hradec. S chlapci jsme 7.2.2016 navštívili Výchovné ústavy v Obořišti, Terešově a Buškovicích. Hlavním smyslem tohoto výletu bylo pomoci dětem při výběru jejich následné profesní orientace. Všude nás velmi mile přijali a poutavě představili dětem jejich učební obory. Příjemné bylo i setkání s dětmi, které již prošly naším DDŠ. Výlet byl sice časově náročný, ale dopadl ke spokojenosti všech zúčastněných

20170201_092252

20170201_115628 

20170207_085955

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://wp.ddsmecholupy.cz/navsteva-vychovnych-zarizeni/trackback/ or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.