Výlet do Americké zahrady u Chudenic

Na Zelený čtvrtek 28. 03. 2024 jsme vyjeli na výlet do Chudenic. Navštívili jsme arboretum Americká zahrada, kde jsme se seznámili s florou, většinou pocházející ze Severní Ameriky. Při procházení zahrady nás nejvíce zaujal strom korkovník. Vyhlášený strom Dřín ještě nekvetl. Ze zahrady jsme se vydali ke Kvapilovu jezírku, kde jsme si oživili učivo z dějepisu o skladateli Dvořákovi a opeře Rusalce. Dále naše kroky mířili kolem zámku Lázeň na rozhlednu Bolfánek, ze které byl bohužel špatný výhled, protože se začalo kazit počasí. Cestou z rozhledny jsme zmokli, výlet jsme zakončili v cukrárně sladkou tečkou v podobě mechového a malinového cheesecaku. I přes nepřízeň počasí jsme si výlet opět užili.

Vychovatelé: Míšková, Harmady

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.