Výlet do Chudenic a okolí

Dne 19. 7. 2020 jsme spolu s dětmi vymysleli výlet do Chudenic, malého městysu ne příliš vzdáleného od našeho Domova, ale s velmi zajímavou historií a místopisem. Tento malý městys je znám zejména svými dvěma zámky a také rozhlednou , se kterými se pojí velmi inspirativní příběhy minulosti, spojující historii naší země s kulturou a uměním naprosto nevšedním způsobem. Protože byl velmi pěkný, teplý a slunný den, vypravili jsme se služebním autem vyzbrojeni dobrou náladou a zcela bez obav ze špatného počasí. Program nebyl stanoven pevně, spíš nám šlo o to všechny události místa spojit příběhem a snad také drobnou sportovní aktivitou, kterou místní park s bohatou spletí cestiček poskytoval.

Při příjezdu se děti dozvěděli mnoho o původních obyvatelích zámků, významném rodu Czerninů, kteří u nás vlastnili a ještě vlastní a starají se o mnoho kulturních objektů, navštívili jsme tzv. Americkou zahradu, která byla založena také rodem Czerninů původně jako zásobárna cizokrajných rostlin a dřevin pro zámecký park. Děti měli možnost krom jiného vidět jeden z největších sekvojovců u nás, při krásné procházce stinným parkem se dozvěděli mnohé o tom, kdo a proč na větším ze zámků pobýval, že se tento zámek stal v určitou dobu útočištěm mnoha známých osobností oné doby, vznikala zde slavná Dvořákova opera Rusalka a Antonín Dvořák se zde při své tvorbě nechal inspirovat divokou krásou zámeckého okolí plného tichých zákoutí a drobných jezírek.

Děti si také zazávodili v lese, většina z nich ráda přijala výzvu o zdolání nejvyššího místa okolí zámku a odměnou jim bylo posezení u limonády. Příjemně unaveni jsme pak ještě zdolali rozhlednu Bolfánek, ze které je vidět do kraje tak daleko, že při dobré viditelnosti je s přehledem možné dohlédnout až za hranice s Německem.

Vraceli jsme se příjemně unaveni s vědomím, že jsme opět poznali malý kousek našeho Plzeňského kraje, který stojí za další poznávání.

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://wp.ddsmecholupy.cz/vylet-do-chudenic-a-okoli-2/trackback/ or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.